Košarica
0
V nakupni košari ni artiklov.

Oceni izdelek in se poteguj za nagrado

Ste bili kdaj v situaciji, ko se niste mogli odločiti za izdelek, na pomoč pa so vam priskočile ocene drugih uporabnikov? ????‍♀ 

Morda je več uporabnikov zapisalo, da je izdelek super vplival na mozoljčke, kdo drug pa je omenil, da se je nek drug izdelek bolje obnesel na suhi koži.

Olajšajte izbiro obiskovalcem naše spletne trgovine, mi pa vsak mesec poskrbimo za super nagrade!

Ocenite izdelke na naši spletni strani in se potegujte za Superskin darilni bon v vrednosti 20 €! 

Kako sodelujete? 

  1. Registrirajte se na Superskin.si, oziroma se prijavite v svoj profil, če ste že registrirani. 
  2. Napišite oceno za svoje najljubše izdelke. 
  3. Če se vam nasmehne sreča, vas po elektronski pošti obvestimo, da ste bili izžrebani in vam pošljemo nagrado. 

Vsak mesec bomo izžrebali dva nagrajenca oziroma nagrajenki, ki bosta prejela Superskin darilni bon v vrednosti 20 €. 


Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni aktivnosti »Oceni izdelek« na Superskin.si 

1. Splošne določbe 

Organizator nagradne aktivnosti je INFORMO d.o.o., Brezje pri Grosupljem 24, Brezje pri Grosupljem, 1290 Grosuplje, davčna številka: SI76945359, matična številka: 6348904000 (v nadaljevanju »organizator«). 

Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni aktivnosti, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni aktivnosti v celoti strinjajo. 

2. Namen nagradne aktivnosti 

Namen nagradne aktivnosti »Oceni izdelek in se poteguj za nagrado« (v nadaljevanju nagradna aktivnost) je promocija blagovne znamke Superskin. Oglaševanje in udeležba v nagradni aktivnosti potekata v skladu s predpisi o oglaševanju, ki jih zastopa organizator nagradne aktivnosti. 

3. Udeleženci 

Udeleženci nagradne aktivnosti so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. Za sodelovanje oseb, mlajših od 18 let odgovarjajo njihovi starši ali zakoniti skrbniki. V nagradni aktivnosti ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Informo d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne aktivnosti. 

4. Način sodelovanja 

Udeleženci nagradne aktivnosti se v prvem koraku sodelovanja registrirajo na spletni strani superskin.si oziroma se prijavijo v svoj obstoječi Superskin profil. V drugem koraku na podstrani posameznega izdelka oddajo njegovo oceno. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni aktivnosti. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne aktivnosti. 

5. Čas trajanja nagradne aktivnosti: 

Nagradna aktivnost se izvaja na območju Republike Slovenije do vključno 31. decembra 2023. 

6. Nagrade vsak mesec: 
 
2x darilni bon v vrednosti 20 €, ki ga nagrajenci lahko uporabijo za nakup v spletni trgovini Superskin.si. 

7. Izbira zmagovalcev nagradne aktivnosti in obveščanje o nagrajencu/ki 

Žrebanje bo potekalo prvi delovni dan na začetku vsakega meseca. Komisija bo med vsemi pravilno oddanimi ocenami izžrebala 2 zmagovalca/zmagovalki, ki prejmeta eno nagrado. Vrednost nagrade je 20. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. 

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni prek e-pošte na naslov, ki so ga navedli pri registraciji v Superskin profil. Ime in priimek nagrajencev bosta objavljena tudi na spletni strani Superskin.si, na Facebook strani Superskin Slovenija ter na Instagram profilu Superskin Slovenija. 

Izbor žreba je dokončen in pritožba nanj ni mogoča. 

8. Prevzem nagrade 

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni aktivnosti ter organizatorju po e-mailu posredujejo podatke, potrebne za pošiljanje nagrade (ime in priimek, ulica, pošta ter kraj). Nagrade bodo nagrajencem poslane po pošti na stroške organizatorja oz. se bo organizator z nagrajencem dogovoril o drugih načinih prevzema, v kolikor pošiljanje po pošti ne bo mogoče. 

Vsem nagrajencem, ki bodo organizatorju posredovali svoje podatke, bodo nagrade poslane po pošti na naslov, ki ga bodo sporočili organizatorju, najkasneje v roku 2 mesecev. 

Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena. 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: 

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, 

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, 

- se ugotovi, da je uporabnik v nagradni aktivnosti sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne aktivnosti, 

- se nagrajenec prek e-maila v 10 dneh od objave rezultatov nagradne aktivnosti ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za pošiljanje/podelitev nagrade. 

9. Izključitev odgovornosti 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

- (ne)delovanje spletne strani, 

- kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju 

- nedostavljene pošiljke z nagradami, 

- kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad. 

10. Varovanje osebnih podatkov: 

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne aktivnosti s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter GDPR. 

Udeleženci nagradne aktivnosti izrecno soglašajo, da organizator nagradne aktivnosti njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni aktivnosti, uporabita izključno za potrebe te nagradne aktivnosti. Po končani nagradni aktivnosti in podelitvi nagrad bodo vsi zbrani osebni podatki uničeni. 

Z objavo fotografij izdelkov se sodelujoči strinjajo z njihovo objavo in uporabo v različnih medijih organizatorja za nedoločen čas brez objave osebnih podatkov avtorja. 

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. 

11. Dostop do pravil nagradne aktivnosti: 

Navodila nagradne aktivnosti so objavljena na www.superskin.si/pravila-oceni-izdelek ter dostopna in na vpogled vsem udeležencem. 

12. Davčne obveznosti: 

Posamezni nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa se nagrajencu všteva v davčno osnovo. 

Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence. 

13. Ostale določbe: 

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilne prijave na nagradni aktivnosti. Odločitev organizatorja nagradne aktivnosti o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno aktivnostjo in pravilih povezanih z njim je dokončna in velja za vse udeležence. 

Organizator nagradne aktivnosti si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani Superskin.si, na Facebook strani Superskin Slovenija in na Instagram profilu Superskin Slovenija. 

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne aktivnosti, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema. 

 

Ljubljana, 10.8. 2023 

 

Seznam nagrajencev:

Mesec avgust: Teja Kikovič in Jana Janković

Mesec september: Patricija Jaklič in Nika Novak

Mesec oktober: Tina Munda in Lea Šuligoj

Mesec november: Sanja Radić in Astrid Jurca

Mesec december: Nika Šverko in Eva Krišelj

VIP PONUDBE IN NOVOSTI

Vpiši se na e-novice. Brez skrbi, novičke pošiljamo le,
ko imamo kaj zanimivega za povedati.
w